Är sorkar?

Innehållsförteckning

Är sorkar?

Är sorkar?

Sorken är ett råttlikt djur men med en klumpigare kropp och öronen är ofta gömda i pälsen. En åkersork varierar mellan 8-18 cm i längd och en vattensork kan bli upp till 23 cm, exklusive svans. ... Sorken är i huvudsak växtätare och äter bland annat gräs, blad, rötter, rotfrukter, frön och nötter.

Hur blir man av med Jordråttor?

Sorkar är växtätare och gillar bl. a. gräs, frön och nötter. De kommer sällan in i husen men man kan arbeta förebyggande genom att se till att det inte finns hål eller sprickor i fasad och grund.

Är det sorkar 2021?

Inte sedan 19 har det varit så få sorkar i norra Sverige. I fjälltrakterna är dessutom lämlarna ovanligt få.

Hur djupt gräver en sork?

Gångarna finns oftast på ett djup av 10 – 30 cm. I sällsynta fall har gångar och bon hittats djupare än 1 m. Det främsta kännetecknet för vatten- sork är de jordhögar som bildas då den gräver sina gångar.

Hur fångar man en Vattensork?

Fällor. Den gamla vanliga råttfällan fungerar bra på sork och du kan beta med t. ex. morot.

Relaterade inlägg: