Vad tillverkar Spendrups?

Innehållsförteckning

Vad tillverkar Spendrups?

Vad tillverkar Spendrups?

  • Öl. Brutal Brewing. Gotlands Bryggeri. Mariestads. Melleruds. Norrlands Guld. Pistonhead.
  • Cider. Briska. Gravendal.
  • Fruktdryck. Loka Crush.
  • Loka. Nygårda.

Vem äger Spendrups?

Spendrups Bryggeri AB är ett dotterbolag till Spendrups Holding AB (556789-7094) med säte i Vårby. Spendrups Holding AB upprättar koncernredovisning i vilken Spendrups Bryggeri AB ingår. Spendrups Holding AB ägs i sin tur till 99,96% av Jens Spendrup och Ulf Spendrup och resterande del ägs av Spendrup Invest AB.

Var tillverkas Mariestads öl?

På Esplanaden 4 bryggs lokal öl med stort engagemang. Här finns ett stort intresse för att ta fram goda drycker och hur man bäst kombinerar dessa med god mat. Tap Room och öppna provningar vissa kvällar. Kontakta bryggeriet för besök vid andra tillfällen.

Vart tillverkas Heineken?

Idag är Heineken världens fjärde största bryggerikoncern. Sammanlagt brygger och försäljer företaget mer än 120 olika ölsorter. I Nederländerna har Heineken bryggerier i Zoeterwoude och 's-Hertogenbosch. I Sverige bryggs flera av Heinekens ölsorter på licens av Spendrups.

Vilket år skapades Heineken från Spendrups?

År 1873 skapades detta öl som skulle komma att bli världens största och mest framgångsrika internationella ölvarumärke.

Vart kommer Spendrups ifrån?

Vårt första bryggeri grundades 1897 i Grängesberg i Dalarna. Vi är idag cirka 1100 medarbetare. Vd är Fredrik Spendrup, som är fjärde generationen Spendrup. 2019 omsatte Spendrups cirka 4 miljarder.

Vem äger Brutal Brewing?

Brutal Brewing - Spendrups Bryggeri.

Relaterade inlägg: