Vad gör myrorna på hösten?

Innehållsförteckning

Vad gör myrorna på hösten?

Vad gör myrorna på hösten?

Myrorna ligger i dvala under vintern – i stackens ”källarvåning”, som är minst lika stor som den del man ser ovan mark. Varje klump av myror i vinterdvala kan innehålla 1000 myror – med en drottning i mitten. Myrorna håller bladlöss som ”boskapshjordar” och ”mjölkar” dem på en söt avföring – så kallad honungsdagg.

Vad gör Svartmyror för nytta?

Lite myror skadar inte - de gör dessutom mycket nytta. ... Anledningen är att myror håller bladlöss som en sorts boskap och mjölkar dem på deras honungsdagg. Det är till och med så att myrorna skyddar bladlössen från andra rovinsekter. Under normala förhållanden är alltså myran mest av ett nyttodjur i trädgården.

Hur gör Myran för att klara vintern?

Så under vinterhalvåret går norra hemisfärens myror i de tempererade zonerna i ide, lite likt björnarna. Myrorna övervintrar tätt tillsammans i deras bo i ett försök att behålla så mycket värme som möjligt. Stackarna är ofta elegant konstruerade för att möjliggöra denna brutala och långa övervintring.

Hur klarar myrorna vintern?

Och hur övervintrar myrorna egentligen? Mikael Sörensson, entomolog i Naturpanelen, svarar att i myrstack finns på vintern vare sig ägg, larver eller puppor. ... Och det är där i marken som myrorna ligger - hopklumpade tillsammans i väntan på våren.

Relaterade inlägg: