Vad är ett courtage?

Innehållsförteckning

Vad är ett courtage?

Vad är ett courtage?

Courtage är den avgift som du betalar när du handlar med aktier. Vi har ett smidigt och attraktivt courtage-erbjudande med bara 3 nivåer - 29 kronor, 59 kronor och 99 kronor. Inget rörligt courtage. Om du har ett totalt sparande hos under 100 000 kronor betalar du ingen courtage alls vilket ger billiga aktier.

Hur fungerar courtage Nordnet?

Avgiften för aktiehandel heter courtage och är en rörlig eller fast kostnad när du köper eller säljer aktier (eller andra börshandlade värdepapper). Vilket courtage du betalar beror på vilken courtageklass du har valt. Om du inte har gjort ett aktivt val så öppnas din depå med courtageklass "Liten".

Hur räknar man ut courtage?

För varje depåklass finns ett fast minimicourtage, det vill säga en minimiavgift, som du alltid minst betalar när du gör en aktieaffär. När du handlar för större belopp blir courtaget istället en procentsats av ordersumman, om inte ordersumman understiger minimicourtaget. Courtage: 0,000 = 34,50 kr.

Varför courtage?

Olika aktier har olika pris eller kurs som man säger för aktier. När man handlar en aktie så betalar man dels aktiens pris/kurs och dels ett courtage, en avgift för att handla aktien. Vad du betalar i courtage beror på din courtageklass.

Vem får courtage?

Courtage är den avgift som en fondkommissionär debiterar sin kund vid handel med värdepapper som till exempel aktier. Begreppet är skapat från det franska uttrycket för mäklare och mäklarfirma, courtier respektive société de courtage.

Hur mycket betalar man i courtage?

Courtage är namnet på den kostnad som bankerna och nätmäklarna tar ut när du handlar med aktier och andra värdepapper. Det betalas både när du köper och när du säljer aktier. Det innebär att du betalar två gånger, en gång vid köp och en gång vid sälj.

När drar Nordnet courtage?

Om du handlar med utländska värdepapper via ett valutakonto kommer du betala courtaget i värdepapprets valuta. Courtaget motsvarar då det belopp som anges i SEK i prislista. Vid automatisk växling skiljer sig din köpkurs och säljkurs med 0,25 procent från den preliminära kurs du ser på nordnet.se*.

Hur betalas courtage?

När du köper värdepapper läggs det på köpesumman/anskaffningskostnaden och när du säljer värdepapper dras courtaget från försäljningssumman. Olika mäklare har oftast olika priser, vilket framgår av respektive mäklares prislista.

Hur funkar Cortage?

Varje gång du handlar med aktier betalar du en liten avgift som kallas för courtage, ett mäklararvode för utförd tjänst av aktiemäklaren. Ordet courtage kommer från franskans courtier, som betyder mäklare eller agent. Detta får du betala även om du handlar själv via en nätmäklare.

Hur väljer man courtage?

Om du gör de flesta av dina affärer under 15 600 kronor lönar det sig att ha courtageklass Mini. Om du gör de flesta av affärer mellan 15 600 och 46 000 kronor lönar det sig att ha courtageklass Small. Om du gör de flesta av dina affärer mellan 46 0 500 kronor lönar det sig att ha courtageklass Medium.

Relaterade inlägg: