Vad ansvarar Socialdepartementet i Sverige för?

Innehållsförteckning

Vad ansvarar Socialdepartementet i Sverige för?

Vad ansvarar Socialdepartementet i Sverige för?

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om att främja människors hälsa och samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver. De omfattar försäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små.

Vad gör en socialminister?

Socialminister eller hälsominister är den minister i ett lands regering som ansvarar för socialpolitiken, till exempel barn- och familjepolitik, socialtjänstpolitik inklusive handikapp- och äldrepolitik, sjuk- och hälsovård, socialförsäkringar, folkhälsa, etc.

Vilka uppgifter har regeringskansliet?

Regeringskansliet är en egen myndighet som fungerar som regeringens eget kontor. Regeringskansliet stödjer regeringen i arbetet med att styra Sverige och att göra politiken till verklighet. Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen.

Vad heter våran socialminister?

Lena Hallengren - Regeringen.se.

Relaterade inlägg: