Vad är olycksfall i arbetet?

Innehållsförteckning

Vad är olycksfall i arbetet?

Vad är olycksfall i arbetet?

En arbetsskada är: en skada eller sjukdom som har uppkommit på grund av olycksfall eller på annat sätt orsakats av arbetet. en skada som har inträffat på väg till eller från arbetet. ... i arbete vid sjukvårdsinrättning eller annat arbete med att behandla, vårda eller ta hand om personer som är smittförande.

Vad är ett olycksfall?

Försäkringsbolagen definierar ett olycksfall som en "kroppsskada som du drabbas av genom en plötslig yttre händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen".

Vad menas med ingår utom arbetet?

Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. Som medlem i ditt förbund har du ett olycksfallsskydd även när du är ledig. Försäkringen Medlemsolycksfall ansluts även din make/maka eller registrerade partner till om du inte tackar nej.

Vad gäller om jag skadar mig på jobbet?

Om du råkar ut för en skadajobbet, alternativt när du är på väg dit eller hem, kan du ha rätt till ersättning. Du kan till exempel få ersättning för förlorad inkomst och för kostnader som skadan har orsakat. Om arbetsskadan skulle leda till dödsfall kan din familj få ersättning.

Relaterade inlägg: