Vad gör Sverige för att uppnå de Globala målen?

Innehållsförteckning

Vad gör Sverige för att uppnå de Globala målen?

Vad gör Sverige för att uppnå de Globala målen?

Alla medlemsländer är själva ansvariga för att ta fram nationella indikatorer och metoder för att följa upp arbetet. I Sverige är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som på uppdrag av regeringen samordnar den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 och Globala målen.

Vad är de Globala målen för hållbar utveckling?

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Hur går det för de Globala målen?

Hur går det med de Globala målen?

  • Mål 1 i Agenda 2030 är Ingen fattigdom, och mål 2 är Ingen hunger. ...
  • Mål 3 i Agenda 2030 handlar om god hälsa och välbefinnande, och mål 6 utlovar rent vatten och sanitet till alla.
  • Mål 4 i Agenda 2030 handlar om att se till att alla får gå i skolan och mål 8 handlar om bra arbetsvillkor.

Hur går de Globala målen?

Alla länder har olika och unika utgångspunkter i genomförandet av Globala målen. Vissa länder har exempelvis ett lågt klimatavtryck men stora problem med fattigdom, medan andra länder har en stark ekonomisk tillväxt men istället stora utmaningar när det kommer till att minska sin påverkan på klimat och miljö.

Hur går det med Agenda 2030?

En jätteviktig sak i Agenda 2030 är att man tar in de tre dimensionerna av hållbarhet - både den ekonomiska, den ekologiska och den sociala - och att man kopplar samman dessa. Man kopplar också samman de 17 målen, och understryker att inget mål är viktigare än något annat eftersom alla hänger ihop.

Relaterade inlägg: