Hur fungerar snäckan?

Innehållsförteckning

Hur fungerar snäckan?

Hur fungerar snäckan?

Inne i snäckans gångar sitter hörselorganet med en mängd hårceller – yttre och inre hårceller. De yttre hårcellerna förstärker ljud, så att vi kan höra svaga ljud och uppfatta olika frekvenser i mänskligt tal bättre. De inre hårcellerna sköter omvandlingen från ljud till nervsignaler.

Hur blir jag av med lock för örat?

Lock för örat brukar gå över om du blåser mot stängd näsa och mun, eller om du försöker svälja. Att blåsa med stängd näsa och mun kallas för att tryckutjämna. Det brukar också hjälpa att använda avsvällande nässprej eller allergimedicin.

Relaterade inlägg: