Vad skyddar skyddsskor mot?

Innehållsförteckning

Vad skyddar skyddsskor mot?

Vad skyddar skyddsskor mot?

Skyddsskor används för att förhindra fotskador och kan vara en lågsko, känga eller stövel. Beroende på skyddsegenskaper delas de in i olika kategorier. Man kan se på märkningen om skorna uppfyller baskraven vad gäller design, utförande, material, halksäkerhet och tåskydd.

Hur mycket tål stålhätta?

SBP. Grundläggande krav för skyddsskor med stålhätta. Ger skydd mot fallande föremål på 200J (Joule) samt skydd mot kompression (15 kN, Kilonewton).

Är det lag på skyddsskor?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:3) ska skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta alltid användas på byggarbetsplatser utom då det är uppenbart obehövligt. ... Arbetstagaren är skyldig att använda skyddsskor, liksom annan personlig skyddsutrustning, efter arbetsgivarens anvisning.

Vad klassas som arbetsskor?

Skor som används inom bygg- och anläggningsbranschen ska tillhöra kategorierna skyddsskor eller lätta skyddsskor, vilka är försedda med skyddståhätta. Så kallade yrkesskor, som saknar skyddståhätta, är (annat än i undantagsfall) inte godkänt. Dessutom ska skorna ha spiktrampskydd (vid bergarbete krävs inte detta).

Relaterade inlägg: