Vad händer med plast i Sverige?

Innehållsförteckning

Vad händer med plast i Sverige?

Vad händer med plast i Sverige?

I Sverige räknas alla förpackningar som samlats in och skickats till en sorteringsanläggning som materialåtervunna. Men i verkligheten sorteras mycket bort och skickas till förbränning. Från hushållen samlas 48 750 ton förpackningar in och skickas till återvinning. Av dem blir 21 940 ton till ny plast.

Hur mycket insamlad plast återvinns?

I dagsläget samlas cirka 30 procent av plasten i Europa in för återvinning, medan återvinningsgraden i USA ligger på 8,4 procent. Det är också osäkert hur mycket av Europas insamlade plast som faktiskt återvinns. I teorin kan nästan all plast återvinnas.

Vad får man slänga i plast?

Lämna dina plastförpackningar på en återvinningsstation. Hos Förpacknings- och Tidningsinsamlingen hittar du adresser till återvinningsstationerna. Där kan du också se vilka förpackningar du kan lämna på vilken station, samt se uppgift om när en återvinningsstation töms och städas.

Relaterade inlägg: