Har sälar bra syn?

Innehållsförteckning

Har sälar bra syn?

Har sälar bra syn?

Sälar har allmänt stora ögon för bra syn under vattenytan.

Vilka sälar lever i Östersjön?

Det finns tre arter av säl i svenska hav - gråsäl, knubbsäl och vikare. Eftersom sälar kan simma stora sträckor görs inventeringarna av sälar samordnat i grannländerna och för Östersjön räknas populationerna på Östersjönivå. Gråsälarna är störst och flest och förekommer främst på Sveriges ostkust.

Hur många barn får sälar?

De föder en kut per år, någon gång mellan februari-juni, beroende på art. Eftersom sälar har fördröjd fosterutveckling sker parningen redan någon till några veckor efter det att honan har fött sin kut.

Vilka tre sälarter lever i Sverige?

Sveriges tre sälarter knubbsäl, gråsäl och vikare har under de senaste tio åren ökat i antal, men nu verkar ökningen av gråsälar i Östersjön ha planat av. Anledningarna är flera, bland annat har jakttrycket ökat på gråsäl i Sverige, Finland och Estland – varje år skjuts det bortåt 500-1 000 gråsälar.

Hur djupt dyker en säl?

Hannen är mörkgrå, brun eller svart med ljusa fläckar. Honor och unga djur är ljusgrå med mörka fläckar. Gråsälar kan dyka till flera hundra meters djup. De livnär sig på fisk, mest stimfisk och bottenlevande arter som strömming, tånglake och flundror.

Relaterade inlägg: