Vad kan man göra för att utrota fattigdomen?

Innehållsförteckning

Vad kan man göra för att utrota fattigdomen?

Vad kan man göra för att utrota fattigdomen?

Utbildning är nyckeln till utveckling och genom att erbjuda barn gratis skolmat ökar deras möjligheter att gå i skolan och ta sig ur fattigdom. Det är möjligt att utrota extrem fattigdom och hunger i världen till 2030 under förutsättning att världens stats- och regeringschefer prioriterar målet.

Vad har FN för definition för extrem fattigdom?

Att vara fattig innebar att inte ha råd med det allra nödvändigaste som mat, kläder och boende. ... Ett exempel på den här typen av absolut fattigdomsmått finns i FN:s mål om att avskaffa den extrema fattigdomen där personer med en inkomst lägre än 1,90 dollar per dag definieras som fattiga.

Relaterade inlägg: