Vad är en obevakad cykelöverfart?

Innehållsförteckning

Vad är en obevakad cykelöverfart?

Vad är en obevakad cykelöverfart?

Vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare på vägen anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. Cyklister och förare av moped klass II som kommer från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg. Det gäller även om det finns en obevakad cykelpassage.

Är det tillåtet att parkera direkt efter en cykelöverfart eller cykelpassage?

Förbud mot att stanna eller parkera på en cykelpassage eller cykelöverfart: Det är förbjudet att stanna eller parkera närmare än 10 meter före en cykelpassage eller cykelöverfart.

Vad menas med ett obevakat övergångsställe?

Vid bevakade övergångsställen regleras trafiken av trafiksignaler eller av polis. Vid obevakade övergångsställen har fordonsförare väjningsplikt mot gående. ... Tänk på att fordonsförare däremot inte har någon väjningsplikt mot den som cyklar på ett obevakat övergångsställe.

Hur långt efter en cykelöverfart får jag parkera?

Parkering vid en cykelöverfart eller närmare än 10 meter före en cykel- passage eller cykel överfart. Det gäller både bevakade och obeva kade cykelpassager samt cykel överfarter.

Hur långt före och efter ett övergångsställe får man parkera?

PLATSER DÄR GÅENDE KORSAR VÄG KAN VARA SIGNALREGLERADE. före eller på ett obevakat övergångs ställe. parkera på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett övergångsställe. Det gäller både bevakade och obevakade övergångsställen.

Relaterade inlägg: