Vad innebär hovrätt?

Innehållsförteckning

Vad innebär hovrätt?

Vad innebär hovrätt?

Hovrätten fungerar som andra instans mellan tingsrätten och Högsta domstolen. Det gäller både brottmål och tvistemål som överklagats från tingsrätten.

Vilka sitter i kammarrätten?

Kammarrättens sammansättning varierar beroende på vilken typ av mål som ska behandlas. Ett mål avgörs oftast av tre juridiskt utbildade domare. I vissa mål, till exempel mål om socialförsäkring och vård av barn, ingår även två nämndemän i rätten. Nämndemän är domare som inte är juridiskt utbildade.

Vad heter domare i hovrätten?

De som dömer i ett tvistemål i hovrätten är oftast tre juristdomare. Om målet i tingsrätten har avgjorts av tre domare är det fyra domare som dömer i hovrätten. I mål som rör familjen deltar ibland två nämndemän i dömandet. Nämndemännens uppgift är att tillsammans med juristdomarna döma i målet.

Hur meddelas dom från tingsrätten?

När alla parter fått slutföra sin talan avslutas huvudförhandlingen och alla utom rättens ordförande, de tre nämndemännen och protokollföraren måste lämna salen. Om domen kan avkunnas, alltså meddelas i salen, överlägger rätten direkt. Ordföranden och de tre nämndemännen beslutar tillsammans hur rätten ska döma.

Relaterade inlägg: