Vad står RISE för?

Innehållsförteckning

Vad står RISE för?

Vad står RISE för?

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Är RISE statligt?

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är ett aktiebolag och helägt av svenska staten. RISE AB utgår ifrån Svensk kod för bolagsstyrning, svenska aktiebolagslagen, statens ägarpolicy, samt riktlinjer för företag med statligt ägande.

Hur många jobbar på RISE?

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) är ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt. I januari 2021 hade RISE cirka 2 800 medarbetare i fem divisioner: Bioekonomi och hälsa. Material och produktion.

Vad hette RISE tidigare?

2007 blev IRECO Holding helägt av staten och 2009 bytte IRECO Holding namn till RISE Research Institutes of Sweden Holding.

Vart finns Rise?

Göteborg

 • Frans Perssons väg 6, Göteborg. Mer information.
 • Gibraltargatan 35, Göteborg. Mer information.
 • Lindholmspiren 3, Göteborg. Mer information.
 • Chalmersplatsen 4, Göteborg. Mer information.
 • Arvid Hedvalls Backe 4. Mer information.
 • Sven Hultins plats 5. ...
 • Forskningsgången 2 C, Göteborg. ...
 • Lindholmspiren 7 A, Göteborg (huvudkontor)

Hur uttalas Rise?

rise [ ast ] vet du hur man uttalar rise?

Hur finansieras Rise?

Modell för utfallsfinansiering. RISE har utarbetat en modell för nationell utfallsfinansiering där staten går in med medel. Begreppet innefattar inte endast finansiering utan kompletteras med verktyg som stödjer välfärdssektorns utveckling.

Vart finns RISE?

Göteborg

 • Frans Perssons väg 6, Göteborg. Mer information.
 • Gibraltargatan 35, Göteborg. Mer information.
 • Lindholmspiren 3, Göteborg. Mer information.
 • Chalmersplatsen 4, Göteborg. Mer information.
 • Arvid Hedvalls Backe 4. Mer information.
 • Sven Hultins plats 5. ...
 • Forskningsgången 2 C, Göteborg. ...
 • Lindholmspiren 7 A, Göteborg (huvudkontor)

Hur finansieras RISE?

Modell för utfallsfinansiering. RISE har utarbetat en modell för nationell utfallsfinansiering där staten går in med medel. Begreppet innefattar inte endast finansiering utan kompletteras med verktyg som stödjer välfärdssektorns utveckling.

Relaterade inlägg: