Vad ska T3 och T4 ligga på?

Innehållsförteckning

Vad ska T3 och T4 ligga på?

Vad ska T3 och T4 ligga på?

Normalvärde skall ligga mellan 0,2-3,5. Laboratorier anger oftast högre värden men då ingår ofta personer med tyroideasjukdom i “normalbefolkningen”. Fritt-T4 är sänkt och ger graden av sjukdom. T3-nivåerna tillför inget i utredningen, de är opåverkade länge och sjunker först vid uttalad sjukdom.

Vad är P -- T4?

Sköldkörtelhormonerna spelar en viktig roll vid kroppens ämnesomsättning. T4, tyroxin frisätts från sköldkörteln, och transporteras med blodet till kroppens celler. Större delen transporteras bundna till transportproteiner medan det som kallas fritt T4 inte gör det.

Relaterade inlägg: