Vad menas med Engångsmotstånd?

Innehållsförteckning

Vad menas med Engångsmotstånd?

Vad menas med Engångsmotstånd?

En resistor, även kallad motstånd, är en passiv elektronisk komponent som utgör ett hinder för elektronernas rörelse i ett elektriskt fält. Dess resistans är ett mått på storleken av detta hinder och beräknas som kvoten mellan spänning och ström enligt Ohms lag.

Vad är Elmotstånd?

Elektriskt motstånd, R, mäter hur svårt det är för en ström att passera genom en material. Motståndet mäts i enheten Ohm, Ω.

Vilka faktorer påverkar resistans?

Ledare och resistans

  • Materialet. Ledaren ska helst vara av metallerna silver, koppar eller guld.
  • Tjockleken. Stor diameter på ledaren är bättre än en liten diameter.
  • Längden. En kort ledare ger lägre förluster.
  • Temperaturen. Lägre temperatur ger bättre ledningsförmåga.

Vad är resistorer gjorda av?

Resistorns huvuduppgifter är att sänka spänningen och begränsa strömmen i en krets. Tyvärr används två olika symboler för resistorer i schematiska bilder.

Vad är ett effektmotstånd?

Ett effektmotstånd (eng. power resistor) är egentligen bara ett vanligt motstånd med syftet att absorbera effekt i en elektrisk krets. De blir därför varma och är därför byggda speciellt för detta ändamål. De är grövre och har ofta kylflänsar för att hantera värmeenergin.

I vilken enhet mäts elektriskt motstånd?

Resistans är ett mått på motsatsen till strömflöde i en elektrisk krets. Resistans mäts i ohm, som symboliseras av den grekiska bokstaven omega (Ω).

Relaterade inlägg: