Kan en säkring vara?

Innehållsförteckning

Kan en säkring vara?

Kan en säkring vara?

Säkring är en anordning för att förhindra överbelastning i elektriska anläggningar, vilket skulle kunna leda till överhettning och i värsta fall brand. Överbelastning uppkommer när för stor ström leds genom en ledning, till exempel på grund av kortslutning. Säkringar finns av flera olika typer.

Varför har Pluppen på säkringarna olika färg?

Varför har pluppen på säkringarna olika färg? Det är en färgkod som talar om säkringens styrka, hur mycket ström den tål innan den löser ut. Säkringars uppgift är att bryta strömmen om strömmen blir starkare än vad ledningarna tål, t.

Vilken färg har en 25A säkring?

Det som påverkar ditt val av huvudsäkring:
FärgSäkringsstorlekMaximalt effektuttag
Blå20A14 kW
Gul25A17 kW
Svart35A24 kW
Vit50A35 kW

Relaterade inlägg: