Är unionen TCO?

Innehållsförteckning

Är unionen TCO?

Är unionen TCO?

Unionen | TCO. Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden. Unionens medlemmar finns på alla befattningsnivåer i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag. Unionen bildades 1 januari 2008 av de tidigare förbunden HTF och Sif.

Varför bildades TCO?

Den nybildade organisationens uppgift var enligt stadgarna "att utöva den centrala ledningen av tjänstemannarörelsen samt att tillvarata tjänstemannagruppernas samfällda ekonomiska och sociala intressen". Vid årsskiftet 1944/45 var 38 organisationer med c:a 180 000 medlemmar anslutna till TCO.

Vad är det för skillnad mellan SACO och TCO?

Saco är en förkortning för Sveriges akademikers centralorganisation och är en facklig centralorganisation som fungerar som en sammanslutning av 23 olika fackförbund i Sverige. ... Fackförbund som ingår i Saco företräder främst akademiker medan TCO företräder tjänstemän och LO företräder arbetare.

Vad är Saco TCO?

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) är en centralorganisation för 13 fackförbund och samlar omkring 1,4 miljoner människor.

Hur beräknas TCO?

Fakta: TCO

  • En bils TCO (Total Cost of Ownership) är summan av alla kostnader förknippade med inköpet av en bil samt att driva den under dess innehavstid.
  • TCO-kostnaden bygger på att räkna ihop bilens samtliga kostnader såsom leasing, restvärde, service, däck, försäkring, vägtrafikskatt, sociala avgifter och drivmedel.

Vilka vänder sig Unionen till?

Unionen är fackförbundet för alla tjänstemän i det privata arbetslivet. Många av oss är till exempel projektledare, ingenjörer, administratörer, ekonomer, kommunikatörer, IT-konsulter eller säljare. Chefer, egenföretagare och studenter kan också vara med i Unionen.

När bildades TCO?

Swedish Confederation of Professional Employees/Founded

När bildades Saco?

1947 Swedish Confederation of Professional Associations/Established

Relaterade inlägg: