Vad kan man använda tjära till?

Innehållsförteckning

Vad kan man använda tjära till?

Vad kan man använda tjära till?

En äldre, beprövad behandlingsmetod för utvändigt trä, till exempel för spåntak och ladugårdsdörrar, är bestrykning med tjära. En rätt utförd tjärbehandling ger ett effektivt skydd mot yterosion (fiberlossning). Tjära fås bland annat vid framställning av träkol eller vid bränning av stubbar.

Vad finns i tjära?

Tjära är en trögflytande vätska som erhålls som kondensat vid pyrolys (torrdestillation) av organiska material som kol, petroleum, oljeskiffer, torv eller ved. Tjära är svart eller brun till färgen och dess konsistens varierar mellan trögflytande vätska och halvfast.

Vad blandar man tjära med?

Trätjära med linolja Ofta blandar man upp trätjära med andra ämnen, t ex linolja, för att få önskat resultat. Den mest kända blandningen kallas Roslagsmahogny.

Hur använder man tjära?

Tjära används traditionellt för att behandla spåntak, timmerstugor, fasadpanel och ekonomibyggnader. Tjäran används även flitigt för att måla staket, stolpar, kompostlådor och andra ytor där man önskar en lättskött och hållbar ytbehandlingsmetod.

Kan man äta tjära?

Stenkolstjära och trätjära är giftigt och kan vara frätande. De består av många olika organiska ämnen, men innehållet och därmed risken varierar. Kan även ge hudirritation och brännskada, speciellt vid solbestrålning.

Är tjära miljövänligt?

Tjära är inte så miljövänligt som det ibland framstår. För även om den framställs på naturlig väg så finns det giftiga ämnen i tjäran som är besläktade med kreosot. Istället skulle jag rekommendera att olja in pallkragarna med linolja eller annan miljövänlig träolja.

Relaterade inlägg: