Vilka äger Svenskt Näringsliv?

Innehållsförteckning

Vilka äger Svenskt Näringsliv?

Vilka äger Svenskt Näringsliv?

Allmänt. Svenskt Näringsliv är en näringslivsorganisation som företräder företag i Sverige. Organisationen bildades i mars 2001 genom en sammanslagning av Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetsgivareföreningen. Svenskt Näringsliv har 60 000 medlemsföretag samlade i 50 medlemsorganisationer.

Vad menas med det svenska näringslivet?

Ordet används mest i bestämd form – näringslivet – och vanligen åsyftar det företagarintressena i motsats till allmänna intressen. Exempel på typer av näringsliv är handel, naturbruk, nöjesindustri och tillverkningsindustri.

Vilka arbetsgivare ingår i Svenskt Näringsliv?

Medlemsorganisationer

  • BIL Sweden. bilsweden.se.
  • Bruksindustriföreningen / Jernkontoret. jernkontoret.se.
  • Byggmaterialindustrierna. byggmaterialindustrierna.se.
  • EnergiFöretagens Arbetsgivareförening. efa.se.
  • Grafiska Företagen. ...
  • Gröna Arbetsgivare. ...
  • IKEM – Innovations- och kemiarbetsgivarna. ...
  • IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.

Vad ingår i lönesumman till Svenskt Näringsliv?

Serviceavgift: 0,032 procent av (lönesumma – grundavdrag 500 tkr). Minimiavgift 229 kronor. Inrapporterad lönesumma till Svenskt Näringsliv inkluderar även lön till VD, ägare med familj.

Hur ser näringslivet i Sverige ut?

Svenskt Näringsliv samlar 60 000 företag och 49 bransch- och arbetsgivarorganisationer. Vi är vad vi heter – rösten för det svenska näringslivet. ... Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer driver frågor som är viktiga för den egna branschen, samt informerar och ger råd direkt till medlemsföretagen.

Relaterade inlägg: