Vilka papper behövs för vigsel?

Innehållsförteckning

Vilka papper behövs för vigsel?

Vilka papper behövs för vigsel?

När hindersprövningen är klar får ni ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg från Skatteverket. Intygen skickas hem till er och gäller i fyra månader. Giltighetstiden för intygen går inte att förlänga. Om ni inte har gift er inom fyra månader behöver ni göra en ny ansökan om hindersprövning.

Vad kontrolleras vid hindersprövning?

I hindersprövningen kontrolleras att det inte finns några hinder mot att ni gifter er. Enligt svensk lag finns följande hinder: Ålder – om någon av er är under 18 år får ni inte gifta er. Släktskap – om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.

Vad är ett Vigselintyg?

Vad är vigselintyg? Vigselintyg får ni tillsammans med intyg om hindersprövning från Skatteverket. Lämna båda dessa intyg till vigselförrättaren vid vigseln. Efter vigseln skickar kommunen vigselintyget, undertecknat av vigselförrättaren, till Skatteverket, som registrerar er vigsel.

Vad ska man tänka på när man gifter sig?

Checklista: 5 tips när du ska gifta dig

  • Praktiskt att tänka på före vigseln. ...
  • Skriv äktenskapsförord och testamente. ...
  • Se till att få en jämställd ekonomi och pension. ...
  • Se över ert försäkringsskydd. ...
  • Skaffa en framtidsfullmakt.

Hur lång handläggningstid för hindersprövning?

Den som planerar att gifta sig i sommar gör klokt i att ansöka om hindersprövning redan nu. Det kostar ingenting och görs hos Skatteverket. Handläggningstiden är normalt två veckor, men kan bli längre om många söker samtidigt. Intyget om hindersprövning är giltigt i fyra månader.

Hur gör man hindersprövning?

När hindersprövningen är klar får ni dels ett intyg om hindersprövning, dels ett vigselintyg från Skatteverket. Intygen skickas hem till er och gäller i fyra månader. Ni ska lämna båda intygen till vigselförrättaren. Efter vigseln fyller vigselförrättaren i intygen och skickar dem till Skatteverket.

Vad behövs för att gifta sig med utländsk medborgare?

Det är inga problem att gifta sig i Sverige när den ena parten inte är bosatt i landet och har medborgarskap i ett icke EU-land om den andra parten har medborgarskap i Sverige. Det enda hinder som finns är prövningen av äktenskapshinder, men om denna prövning är godkänd ska giftermålet få ske i Sverige.

Vad ska taxeringsvärdet uppgå till?

  • Taxeringsvärdet ska uppgå till 75 procent av fastighetens typiska värde på marknaden vid en försäljning (dvs marknadsvärdet). Denna beräkningsmodell är självklart lite trubbig och kan i områden med mycket begränsad omsättning ge ganska stora variationer.

Kan taxeringsvärdet bli högre än marknadsvärdet?

  • Kan taxeringsvärdet bli högre än marknadsvärdet? Nja, huvudregeln är att taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet för jämförbara fastigheter i området. Om det för just din fastighet skulle finnas något speciellt som inte är normalt för genomsnittet i området, kan Skatteverket besluta om en justering av värdet.

Hur beräknas taxeringsvärdet?

  • Taxeringsvärdet beräknas genom att Skatteverket tar 2 år gamla uppgifter för bostadsförsäljningar som skett i ett visst område. Dessa uppgifter använder man för att räkna fram ett index/en prisnivå för det specifika området. Med hjälp av det indexet sätter de sedan ett ”värde” på de olika fastigheterna som finns i området.

Relaterade inlägg: