Vad gör en Markanläggare?

Innehållsförteckning

Vad gör en Markanläggare?

Vad gör en Markanläggare?

Arbetsuppgifter: I rollen som Anläggare arbetar du med olika typer av mark och anläggningsarbeten som grundläggning, rörläggning, schaktarbete och stensättning. Du har ett omväxlande jobb och arbetar för det mesta utomhus.

Vad gör man som anläggningsarbetare?

Anläggningsarbetare arbetar med att bygga vägar, broar, parker, trädgårdar och anläggningar av olika slag. ... Anläggningsarbetare gör allt från att lägga asfalt och rörledningar, underhålla vägar och järnvägar, anlägga parker och trädgårdar till att stensätta gator och torg.

Vad är en Anläggare?

Från anläggningsarbeten i alltifrån tunnelbyggen och flygplatser till att anlägga gräsmattor, plattsättning av gångar m.m. De är också en av de yrkeskategorier som arbetar mycket med maskiner och specialutrustning av olika slag, som laserinstrument för mätning.

Vad är ett anläggningsarbete?

Arbeten som räknas till byggnads- och anläggningsarbete Att bygga en villa, ett kontor, en fabrik eller en tunnel. Att renovera genom att måla om, byta vatten- och avloppsstammar eller elinstallationer. Att anlägga en park, schakta för ledningar och vägar eller bygga/underhålla vägar och järnvägsspår.

Vad har en Anläggare i lön?

33 900 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad gör en väg och anläggningsarbetare?

Vid vägbyggen är schaktning, rörläggning och asfaltläggning exempel på vanliga arbeten. Många väg- och anläggningsarbetare väljer att specialisera sig och jobbar enbart med underhåll av ledningsnät under gator och vägar eller med nyanläggning av asfalt. Andra arbetsuppgifter kan vara att anlägga utemiljöer, t.

Vad kan man jobba inom bygg?

Mer om yrken inom bygg och anläggning:

  • Anläggningsarbetare. Anläggningsdykare. Asfaltsläggare. Bergarbetare. Betongarbetare. Byggingenjör. ...
  • Industrirörmontör. Inredningssnickare. Isoleringsmontör. Kranförare. Kyl & värmepumpstekniker. Maskinförare. ...
  • Plattsättare. Snickare. Sprinklermontör. Stenmontör. Ställningsbyggare. Takmontör.

Vad gör en grovarbetare?

Grovarbetare inom bygg och anläggning utför tyngre och enklare arbeten på byggarbetsplatser eller andra anläggningar som ska byggas om eller renoveras. Grovarbetare kan också kallas övriga byggnadsarbetare eller rivningsarbetare.

Vad gör en trädgårdsanläggare?

Trädgårdsanläggare med yrkesbevis lägger plattor, bygger murar, trappor och anlägger planteringar. Det är ett yrke med stor variation. Grundutbildning för trädgård finns på Naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan. Komplettera med yrkesbevis som man till exempel kan få efter en YH-utbildning.

Vad är ett anläggningsprojekt?

Ett projektet kan bestå i att bygga nytt, bygga om eller anlägga t ex en väg, järnväg, tunnel, bro eller en hamn. Grovt förenklat: Byggprojekt avser husbyggnad. Anläggningsprojekt som kan ske arbeten i, på eller under mark.

Relaterade inlägg: