Vad har trädet för uppgift?

Innehållsförteckning

Vad har trädet för uppgift?

Vad har trädet för uppgift?

Trädets rötter har två viktiga funktioner; de grova rötterna förankrar trädet i marken och de finare sugrötterna absorberar vatten och näringsämnen från marken. Rotsystemets utformning (morfologi) varierar hos olika trädslag.

Vilka två sorter delas träd in i?

Träd delas in i två sorter: barrträd och lövträd. Barrträden är en gammal växtgrupp och är vanligast på kallare breddgrader och deras avfall, (barr) gör jorden surare och näringsfattigare än lövskogsjord. Barrträdens ved består till 40-45% av cellulosa, ca 20-22% av hemicellulosa och knappt 30% av lignin (lim).

Hur snabbt växer ett träd?

Ett ungt träd, som står på god mark, kan under en växtsäsong växa över en halv meter i höjd medan mogna träd nöjer sig med någon decimeter. Diametertillväxten kan på mycket bra marker vara nästan en centimeter per år hos unga träd, medan 2-3 mm är mera vanligt hos mogna träd.

Vilka delar består ett träd av?

Ett träd är en vedväxt som är minst sex meter hög och som har en huvudstam som inte grenar sig alldeles vid markytan. Trädet består av stam, rötter och krona. Rötterna fungerar som ett stöd för trädet, så att det inte välter när det blåser. Ytterst på stammen sitter barken.

Relaterade inlägg: