Är Citodon antiinflammatorisk?

Innehållsförteckning

Är Citodon antiinflammatorisk?

Är Citodon antiinflammatorisk?

Citodon innehåller paracetamol och kodein. Paracetamol har både smärtstillande och febernedsättande verkan. Kodein hör till en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta. Det kan användas ensamt eller i kombination med andra smärtstillande medel såsom paracetamol.

Hur lång tid tar det innan Citodon går ur kroppen?

Hur länge sitter Citodon i kroppen? Halveringstiden för paracetamol är 2-2,5 timmar och 2-3 timmar för kodein.

Kan man ta Alvedon och Citodon?

Alvedon 500 mg: Innehåller paracetamol, verkar smärtstillande och går utmärkt att kombinera med Naproxen. Man får inte ta Alvedon tillsammans med Citodon då bägge preparaten innehåller paracetamol. Paracetamol är ofarligt att ta i rekommenderade doser, men tar man alldeles för mycket kan det leda till en förgiftning.

Kan man ta Ipren och Citodon samtidigt?

Citodon kan användas kombination med andra smärtlindrande läkemedel, men innan du gör det bör du prata med din läkare. Detsamma gäller om du börjar ta andra läkemedel.

Hur stark är Citodon?

Det finns flera varianter av Citodon: "Citodon minor" (350 mg paracetamol och 15 mg kodein) som är avsedd för att användas av barn och ungdomar, samt "Citodon" (500 mg respektive 30 mg) och "Citodon Forte" (1g respektive 60 mg), och då för personer över 18 år.

Hur lång tid tar det för morfin att gå ur kroppen?

Morfin har en låg fettlöslighet, och det betyder att det tar ganska lång tid för morfin att passera över blod-hjärnbarriären in i centrala nervsystemet. Det tar upp till 20 minu- ter innan en intravenös eller subkutan injektion har full effekt för patienten.

Hur länge syns Citodon på urinprov?

SVAR: Ungefärlig detektionstid för opiater i urin är upp till 3 dagar. Cutoff (gränsvärde) för positivt svar är 300 µg/L för morfin och kodein samt 50 µg/L för etylmorfin (1). Ett problem vid tolkning av opiatsvar är att kodein och etylmorfin delvis metaboliseras till morfin.

Kan man ta Ipren och morfin?

Om du har fått läkemedel med paracetamol, ex Alvedon eller Panodil, tillsammans med Dolcontin/Morfin bör du minska dosen Dolcontin/Morfin innan du minskar dosen paracetamol. Utsättningsbesvär kan förekomma om behandlingen avslutas tvärt. Vid behandling i mer än en vecka ska dosen minskas i samråd med din läkare.

Kan man ta Citodon mot mensvärk?

Om du inte får effekt av det kan du prova läkemedel som innehåller ibuprofen som aktiv substans, som till exempel Ipren. När det gäller receptbelagda läkemedel är Tradolan och Citodon de vanligaste att få utskrivna. Dessa är morfinliknande läkemedel och förskrivs bara om du har väldigt kraftiga smärtor.

Relaterade inlägg: