Vad händer i ett vattenkraftverk?

Innehållsförteckning

Vad händer i ett vattenkraftverk?

Vad händer i ett vattenkraftverk?

Så fungerar vattenkraft Ett vattenkraftverk har en damm som fångar upp vattnet i en älv eller å och lagrar det (lagrad lägesenergi). När kraftverket körs öppnas luckor i dammen. Vatten leds ned i tunnlar till en turbin med skovelformade blad som snurrar runt av vattnets kraft. En generator är kopplad till turbinen.

Vad använder vi vattenkraft till?

Vattenkraftverk kan användas för produktion av baskraft. De kan även användas för att snabbt kunna reglera produktionen när efterfrågan på el ökar eller minskar. Eller för att parera när elproduktionen i andra anläggningar snabbt förändras.

Vad gör ett vattenhjul?

Vattenhjul är ett skovelhjul som sätts i rörelse av strömmande vatten och därvid omvandlar vattnets energi till mekaniskt arbete på en roterande axel.

Vart används vattenkraft mest?

Vattenkraften störst i Norden Norge och Sverige är två av de nationer som använder och producerar mest vattenkraft i världen. Ett normalår producerar Norge 132 TWh el från vattenkraft.

Relaterade inlägg: