Vad gör Svenska Afghanistankommittén?

Innehållsförteckning

Vad gör Svenska Afghanistankommittén?

Vad gör Svenska Afghanistankommittén?

Svenska Afghanistankommittén arbetar med förändring i ett av världens farligaste länder. Verksamheten är till för de allra mest utsatta grupperna. Därför bedrivs arbetet på den fattiga afghanska landsbygden och med särskild inriktning för kvinnor, barn, människor med funktionsnedsättning och internflyktingar.

Vad kommer hända med Afghanistan?

Sedan 2013 har talibanerna har tagit mer och mer territorium år för år. ... Vi såg en liten nedgång 2020 efter det så kallade fredsavtalet mellan USA och talibaner, men i år har det ju slagit nya rekord. Fram till den 15 augusti så såg vi fler döda i strider i Afghanistan än under hela förra året, säger Therese Pettersson.

Vad kan jag göra för Afghanistan?

Vi gör allt vi kan för att hjälp människor i den akuta situation som råder. Akut matbrist råder och över hälften av människorna i Afghanistan behöver humanitär hjälp för att klara sig. Oroligheterna de senaste månaderna är ett hårt slag mot en befolkning som redan levde under svåra förhållanden.

Vad är Afghanistan känd för?

Etniskt sett består befolkningen framför allt av etniska pashtuner, tadzjiker, hazarer och uzbeker. Afghanistan är Asiens fattigaste land, helt beroende av utländskt bistånd och ett av världens mest korrupta länder. Afghanistans historia kan spåras mycket långt tillbaka i tiden.

Vilka länder hjälper Afghanistan?

Afghanistankriget (2001–2021)
Kriget i Afghanistan
USA Afghanistan Norra alliansen International Security Assistance Force Storbritannien Kanada Sverige Australien m.fl.Islamiska emiratet Afghanistan (2001) Talibaner al-Qaida IMU Hezbi Islami
Befälhavare och ledare

Hur påverkas Afghanistan av talibanerna?

Talibanrörelsen är en sunnimuslimsk rörelse och dess värderingar bygger på en strikt tolkning av sharialagarna. Målet för rörelsen är att ha kontrollen över Afghanistan. De mänskliga rättigheterna i Afghanistan riskerar att försvagas om talibanerna lyckas ta makten över landet.

Hur tog talibanerna över Afghanistan 2021?

Talibanoffensiven 2021 var en militär offensiv av talibanerna och deras allierade militanta grupper, däribland al-Qaida. Offensiven mot Afghanistans regering och dess allierade började den 1 maj 2021, samtidigt som de flesta amerikanska trupperna drog sig tillbaka från Afghanistan.

Vad orsakade kriget i Afghanistan?

Afghanistan har plågats av krig i drygt 40 år. Den senaste konflikten inleddes med "kriget mot terrorismen" efter terrordåden mot USA hösten 2001. Det USA-ledda anfallet var riktat mot den islamistiska talibanregeringen, som beskyddade Usama bin Ladin och hans terrornätverk al-Qaida.

Relaterade inlägg: