Vad barn kan göra på fritiden?

Innehållsförteckning

Vad barn kan göra på fritiden?

Vad barn kan göra på fritiden?

Yngre barn deltar mer i kulturaktiviteter än äldre. Barn i årskurs 5 går mer på museum, teater, musikal eller dansföreställning än unga i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2. Att skriva egna berättelser och andra skapande aktiviteter är också vanligare bland de yngre barnen.

Hur många ungdomar i Sverige anser att de är begränsade angående att välja partner?

Ungdomsstyrelsen uppskattade 2009 att 70 000 individer i Sverige i åldern 16-25 år upplever att de inte kan välja fritt vem de vill gifta sig med. Uppskattningen gjordes utifrån resultatet i en enkätundersökning. 6,6 procent av de unga kvinnorna och 3,8 procent av de unga männen kände av sådana begränsningar.

Vad lägger ungdomar mest pengar på?

Unga spenderar mer pengar på shopping, mat och dryck och lägger dessutom en större andel av matpengarna på restaurangbesök än äldre. ... Ekonomiappen används i dag av cirka 175 000 personer som genom den kan hålla koll på sin ekonomi och se vart pengarna tar vägen.

Vad gör ungdomar på sin fritid?

Man kan även välja andra aktiviteter än att idrotta på sin fritid. Bland de som är 12–15 år är det 23 procent som deltar i någon aktivitet med vuxen ledare minst en gång i veckan (exklusive sport). Det kan till exempel röra sig om scouter, teater, musikskola eller kör.

Vad påverkar barns val av fritidsaktiviteter?

Larsson (2008) påvisar i sin avhandling att det som påverkar ungdomar mest i sina val av fritidsaktiviteter är till vilken grupp man vill tillhöra och att ungdomar ägnar sig åt just de fritidsaktiviteter som sina vänner och bekanta utför.

Vad gör vuxna på fritiden?

Anmäl dig till en kvällskurs och ta skepparexamen, lär dig måla, dreja, snickra, skulptera, sjunga eller skjuta luftgevär. Det viktiga är att du gör något som du aldrig gjort förut.

Hur många procent av Sveriges befolkning är tonåringar?

Sammanlagt finns det knappt 779 000 unga personer i åldern 12–18 år i Sverige (2017). Det är närmare 8 procent av hela befolkningen på 10,1 miljoner. Den största andelen 12–18-åringar (23 procent) bor i Stockholms län.

Hur många barn idrottar i Sverige?

Barn är mest idrottsaktiva Under år 2016 registrerades sammanlagt drygt 58 miljoner träningstillfällen. Det motsvarar drygt 157 000 barn och unga som idrottar i en klubb varje dag under hela året.

Relaterade inlägg: