Varför är träning bra för psykisk hälsa?

Innehållsförteckning

Varför är träning bra för psykisk hälsa?

Varför är träning bra för psykisk hälsa?

Att röra på sig regelbundet minskar stress, nedstämdhet, oro och ångest och ger oss större möjlighet att hantera känslor och tankar på ett effektivt sätt. En liten förändring i hur mycket du rör på dig kan ge stor effekt, oavsett vilken form du är i när du börjar.

Vad har träning för effekt på kroppen?

Regelbunden rörelse stärker musklerna, som i sin tur skyddar leder och skelett. Det ökar också din rörlighet och balans som i sin tur minskar risken för fallskador och benbrott. Att röra på sig påverkar också vikten, blodfetter, blodtryck och blodsocker i rätt riktning.

Hur minskar träning depression?

Men för att behandla depression har lite mer högintensiv träning visat sig ha större effekt än lågintensiv, säger Hjelle. Vid en depression har man stresshormoner i kroppen konstant, och med ett högintensivt träningspass får man upp pulsen vilket hjälper till att minska stresshormoner.

Är träning bra för ångest?

Både måttlig och mer intensiv fysisk träning dämpar symtom vid ångest, också när sjukdomen är kronisk. Det visar en studie som letts av forskare vid Göteborgs universitet.

Hur påverkas den mentala hälsan av träning?

Regelbunden fysisk aktivitet har även en antidepressiv effekt hos personer med neurologiska sjukdomar. Träningen förbättrar livskvalitet och stresshantering, stärker självuppfattning och social kompetens. Dessutom minskar fysisk aktivitet oro hos personer som lider av oro- och stressrelaterad sjukdom.

Hur påverkas lederna av fysisk aktivitet?

NYHET Fysisk aktivitet, till exempel idrott, ökar bentätheten och förebygger därmed benskörhet hos både kvinnor och män, men effekten försvinner snabbt när man slutar träna. Det visar Taru Tervo i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 27 november.

Kan man träna bort depression?

Fysisk aktivitet har dokumenterad effekt vid depression. Effekten är lika god som effekten av antidepressiva läkemedel och kognitiv beteendeterapi (KBT) vid lindrig till måttlig depression. Dessutom är fysisk aktivitet i stort biverkningsfri.

Kan träning botar depression?

Fysisk aktivitet är lika effektivt mot depression som läkemedel och terapi. Ändå används behandlingsalternativet sällan i praktiken. Det är nu snart femton år sedan tretton vårdcentraler deltog i en pilotstudie, där de på försök fick förskriva fysisk aktivitet på recept, FaR, till patienter med smärta eller övervikt.

Relaterade inlägg: