Vad gör UHR?

Innehållsförteckning

Vad gör UHR?

Vad gör UHR?

Detta gör UHR UHR har fem huvudsakliga arbetsområden: Information inför högskolestudier, ansvar för högskoleprovet, ta fram regelverk och samordna antagningen till högskolan. Utveckla och förvalta IT-system och e-tjänster åt utbildningssektorn.

Hur många har sökt juristprogrammet 2021?

När ansökan inför vårterminen 2021 stängde vid midnatt den 15 oktober hade 52 783 individer sökt utbildning vid Stockholms universitet. Det är en ökning med cirka 20% jämfört med samma period förra året.

Hur många har sökt sjuksköterskeprogrammet 2021?

Motsvarande siffror inför vårterminen 2021 var 45 212 sökande, varav 9316 med sjuksköterskeprogrammet som förstahandsval. Av det totala antalet sökande är 84 procent kvinnor och 16 procent män, den siffran gäller både VT22 och VT21.

Relaterade inlägg: