Vad har Sverige för ubåtar?

Innehållsförteckning

Vad har Sverige för ubåtar?

Vad har Sverige för ubåtar?

HMS Gotland, HMS Halland och HMS Uppland. Dessa fartyg är än idag bland de bästa konventionella ubåtarna i världen vad gäller uthållighet, vapenverkan och smygförmåga. De svartmålade 60 meter långa ubåtarna är lätta att skilja från Södermanlandklassen.

Hur lång är en ubåt?

Världens största ubåt Den ryska utbåten Dmitri Donskoi (TK-208). Rekordet: 175 meter lång, 23 meter bred. Den ryska ubåten Dmitri Donskoi (TK-208) är den största ubåten som fortfarande används regelbundet. Ubåten betecknas i Nato som i Typhoon-klassen och är med sina 175 meter längre och större än någon annan ubåt.

Får Finland ha ubåtar?

I fredsfördraget i Paris år 1947 förbjöds Finland att ha ubåtar, och förutom Vesikko skrotades alla andra finländska ubåtar. Vesikko gjordes om till ett museum och öppnades för allmänheten 1973.

Var gick ubåten på grund?

Ubåten togs i tjänst 1957 och var av whiskeyklass. För 40 år sedan, natten till den 28 oktober 1981, går en sovjetisk ubåt av Whiskey-klass på grund vid Gåsefjärden i skärgården utanför Karlskrona. Här är historien om vad som hände.

Har Sverige sänkt en ubåt?

Sverige har inte sänkt en främmande ubåt på 40 år. Vi som har jobbat med ubåtsjakt vet att vi har varit nära några gånger men den svenska marinen, med flottan och kustartilleriet, har vare sig lyckats sänka eller tvinga upp en ubåt till ytan.

Hur många ubåtar finns det i Sverige?

Sverige har fyra ubåtar och efter att de två nya A26 ubåtarna är klara kommer två av de gamla ubåtarna att tas ur bruk, så att det totala antalet fortfarande är fyra.

Vad menas med ubåt?

ubåt, undervattensbåt, bemannad farkost för undervattensbruk. Såväl militära som civila ubåtar finns. De senare används främst för forskningsändamål och offshoreverksamhet och är vanligen utrustade med observationsfönster och någon typ av manipulator.

Hur många ubåtar har Finland?

Finland har som bekant inga egna ubåtar.

Hur mycket kostar det att bygga en ubåt?

Den beställde regeringen två A26-ubåtar av Saab Kockums, till en maximal kostnad av 8,2 miljarder kronor. Denna prislapp har dock ett krav, nämligen att minst ett annat land köper en eller flera ubåtar av samma modell. Om inget annat land beställer blir prislappen högre för Sverige.

Relaterade inlägg: