Vad är allmänventilation?

Innehållsförteckning

Vad är allmänventilation?

Vad är allmänventilation?

Allmänventilation behövs för att föra bort förorenad luft Luftföroreningar kan tas om hand både av luftrenare och av ventilation. De föroreningar som finns kvar i luften efter eventuell luftrening måste föras bort med hjälp av ventilation. Ventilation innebär att den förorenade luften inomhus byts ut mot frisk uteluft.

Vad händer om ventilationen är avstängd?

Om ventilationen inte fungerar som den ska är detta en arbetsmiljörisk för de anställda. Dålig ventilation kan leda till för höga halter av luftföroreningar och ge irritation i ögon, näsa och hals, torr och irriterad hud, klåda, trötthet, huvudvärk samt försämring av astma och eksem.

Vad menas med luftbehandling?

Luftbehandling - Behandling av luft genom beredning (till exempel värmning och filtrering), luftdistribution och luftväxling. Luftföring – Det sätt på vilket man får luften att röra sig inom en byggnad. Luftförorening - Skadliga och andra icke önskvärda ämnen eller organismer i luft.

Vad menas med Luftomsättning?

Luftomsättning. Luftomsättning (specifikt luftflöde) är hur mycket av rummets luftvolym som byts ut med uteluft per tidsenhet, uttryckt som rumsvolym per timme (rv/t).

Vad består ett ventilationssystem av?

  • Ett ventilationssystem består av bland annat: Runda kanaler som numera ofta kallas spiralrör eller spirorör. Olika sorters flexrör och ventilationsslangar avsedda att användas som flexibla kanaler inom ventilationssystem. Ventilationsböjar i olika vinklar till ditt ventilationssystem.

Vad erbjuder ventilation.se för ventilation?

  • Ventilation.se erbjuder kompletta FTX-system till förmånligt paketpris och rekommenderar starkt FTX-aggregat för att säkerställa korrekt ventilation till ditt hus. Med en tillräcklig och ständig luftväxling i bostaden kan alla i familjen andas in en renare och friskare luft som kan bidra till att behålla din och dina barns hälsa.

Vad är mekanisk ventilation?

  • Nu för tiden hör man ofta talas om självdragsventilation, olika typer av mekanisk ventilation och sk. Hybridventilation. Den mekaniska ventilationen arbetar med relativt höga tryckfall vilket erfordrar mekaniskt arbete i alla lägen.

Vad är självdragsventilation?

  • Självdragsventilation är det samma som ventilation utan fläktar, och principen bygger på att luftrörelser skapas då varm luft strömmar från husets lägre delar via uppvärmda kanaler till uteluften i husets övre delar. Detta kallas även skorstenseffekten. Ju fler våningsplan luften strömmar igenom desto större skorstensverkan.

Relaterade inlägg: