Vad äter kattuggla på vintern?

Innehållsförteckning

Vad äter kattuggla på vintern?

Vad äter kattuggla på vintern?

Kattugglan äter allt möjligt. Smågnagare och fåglar är vanligast, men den tar också grodor, ödlor, insekter och maskar.

Hur länge lever en kattuggla?

En genomsnittlig kull består av två eller tre ägg, som ruvas av enbart honan i 30 dagar innan de kläcks. De duniga ungarna är bostannare och blir flygkunniga efter ytterligare 35–39 dagar.

Varför attackerar Slagugglan?

Slagugglan föredrar närhet till öppna marker som ängar, mossar och kalhyggen där den kan hitta sorkar. Namnet har arten fått för att den kan vara väldigt aggressiv vid boplatsen och eftersom den ofta attackerar mot huvud och ögon finns det stor risk för allvarliga skador för den som inte är försiktig.

Vad äter ugglor på vintern?

Berguven jagar mest under natten och lever av små gnagare, harar, änder, kråk- och viltfågel. Fisk, grodor och olika småfåglar är annan populär föda, och ibland tar berguven andra ugglor och rovfåglar.

Hur bor en kattuggla?

Kattugglans finns i de flesta miljöer med grova ihåliga lövträd, där den kan ha sitt bo. Inte sällan finns den nära människans bosättningar. Häckningen börjar tidigt, i södra Sverige redan i mars. Ungarna lockas ut ur boet dryga veckan innan de är flygfärdiga och kan då ses sittandes på lägre trädgrenar.

Vad finns det för ugglor?

Ugglor

  • Berguv. Bubo bubo. Storlek. Längd 60-75 cm. Vikt 1,5-4 kg. ...
  • Fjälluggla. Nyctea scandiaca. Storlek. Längd 55-65 cm. Vikt 1-2,5 kg. ...
  • Hökuggla. Surnia ulula. Storlek. Längd 36-40 cm. ...
  • Lappuggla. Strix nebulosa. Storlek. Längd 60-70 cm. ...
  • Slaguggla. Strix uralensis. Storlek. Längd 52-60 cm. ...
  • Tornuggla. Tyto alba. Storlek. Längd ca 35 cm.

Hur länge ruvar kattugglan?

De börjar bygga sina bon mellan februari och mars. Efter parning får honan vanligtvis 2-3 ägg som är blanka och vita. Honan ruvar på äggen i cirka 30 dagar innan de kläcks. Ungarna blir flygkunniga efter cirka 35-39 dagar, men lämnar vanligtvis boet cirka 10 dagar innan de kan flyga för att utforska.

Relaterade inlägg: