Vad gör meteorologer på tv?

Innehållsförteckning

Vad gör meteorologer på tv?

Vad gör meteorologer på tv?

Meteorologer är kända för att presentera vädret i radio och TV, men de ägnar sig åt mycket annat. Som meterolog gör du prognoser, forskar om klimatet, analyserar hur föroreningar sprider sig i atmosfären och utvecklar de modeller som väderprognoserna bygger på.

Vad är en meteorolog?

Meteorologi är läran om vädret, eller egentligen om atmosfären, dess fysik och kemi. En meteorolog ägnar sig bland annat åt att studera och observera atmosfären och kan på så sätt även förutse det kommande vädret.

Varför behövs väderprognoser?

Meteorologer prognostiserar vädret genom att utnyttja olika väderobservationer och väderprognosmodellers simuleringar. Som grund för väderprognoserna behövs uppgifter om utgångsläget. Väderprognosmodellen beräknar det kommande tillståndet i atmosfären.

Vad tjänar en meteorolog på tv?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Statlig sektorSamtliga sektorer
36 900 kr40 500 kr

Relaterade inlägg: