Vad är en ungdomsvård?

Innehållsförteckning

Vad är en ungdomsvård?

Vad är en ungdomsvård?

Ungdomar som begår allvarliga brott när de är i åldern 15-17 år blir oftast dömda till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse. Det är ett tidsbestämt straff som ungdomarna avtjänar på speciella avdelningar på SiS särskilda ungdomshem, enligt lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU).

Vad innebär det att man blir straffmyndig?

15 år. Du blir straffmyndig. Det betyder att du kan straffas för ett brott.

Relaterade inlägg: