Vilken funktion har Spärrventilen?

Innehållsförteckning

Vilken funktion har Spärrventilen?

Vilken funktion har Spärrventilen?

Spärrventil används i äldre orglar för att via ett registerandrag stänga av lufttillförseln till en eller flera luftlådor eller till hela verket.

Vilken uppgift har tryckregulatorn i bromssystemet?

Vilken uppgift har tryckregulatorn? Det är tryckregulatorn som ser till att kompressorn arbetar med rätt arbetstryck. Den talar om för kompressorn när den ska vänta med att producera lufttryck och den talar om för kompressorn när den ska fortsätta att producera lufttryck.

Vad är lastkännande ventil?

Justerar bromstrycket för färdbromsen i förhållande till lasttrycket på axlarna. Lasttrycket registreras genom att mäta trycket i luftbälgarna.

Vilken uppgift har Matardelen?

Bromssystemet kan delas in i två huvuddelar: Matardelen som alltid står under tryck (hit hör bla kompressor, lufttankar och ledningen fram till bromspedalen). Manöverdelen som trycksätts när man bromsar (hit hör ledningarna från bromspedalen samt bromscylindrarna ute vid hjulen). Matardelens luft lagras i tankar.

Vilka uppgifter har en lastkännande ventil lastbil?

De hittillsvarande ”svensktillverkade” släpvagnarna har oftast haft en huvudbromsventil som första ventil i bromssystemet. Därefter har det kommit lastkännande ventiler, som reglerar bromstrycket beroende på fordonets lastförhållande, som avspeglas i luftfjädringens bälgtryck.

Relaterade inlägg: