Hur hör ugglor?

Innehållsförteckning

Hur hör ugglor?

Hur hör ugglor?

Ugglor hör extremt bra trots att de precis som alla andra fåglar saknar synliga öron. I stället har de ögonkretsar: fjädrar som bildar en cirkel runt ögonen och ger ugglorna deras karakteristiska utseende. Ögonkretsarna liknar parabolantenner och fungerar faktiskt delvis som ugglornas ytteröron.

Har ugglor bra syn?

De flesta ugglor är mest aktiva i gryning, skymning och på natten. De har oerhört bra syn och hörsel. Ögonen är placerade frontalt för stereoskopisk syn och många har ett platt ansikte. Vissa har örontofsar.

Var kan man se ugglor?

Trivs i omväxlande miljöer med fält, våtmark och skog/dungar i hela landet utom längst i norr. Kan ibland upptäckas i stora sällskap i samma träd.

Har ugglor öron?

Ugglorna kan avgöra exakt varifrån ett ljud kommer tack vare att deras öronöppningar är asymmetriskt placerade, så att ljud som kommer nerifrån når ena örat lite innan det når andra örat. De runda fördjupningarna kring ögonen fungerar dessutom som paraboler.

Relaterade inlägg: