Vad är språknivåer?

Innehållsförteckning

Vad är språknivåer?

Vad är språknivåer?

Att lära sig ett språk fullt ut tar tid. ... Den högsta nivån är C2 som representerar språkkunskaperna hos en som talar språket flytande medan A1 är nivån för den som är nybörjare. Varje nivå utgår från fem kategorier; hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion samt skriftliga färdigheter.

Vad är B2 nivå?

B2. Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter om konkreta såväl som abstrakta ämnen. Inom mitt specialområde förstår jag även fackdiskussioner. Jag kan kommunicera med så pass hög grad av ledighet och spontanitet att ett samtal med en infödd samtalspartner förlöper i stort sett problemfritt.

Vad motsvarar B1?

En kurs i engelska B1 passar dig som har förkunskaper motsvarande ca A2-nivå på Europarådets nivåskala för språk. Du kan förstå engelska fraser och mycket vanliga ord som gäller personliga förhållanden, till exempel information om dig själv och din familj, närmiljö och vardagliga sysselsättningar samt ditt jobb.

Vad är språktest?

Gör ett webbaserat inplaceringstest och testa dina språkkunskaper online. Du kan göra språktestet för att enklare kunna välja kurs i engelska, svenska, franska, tyska, italienska, spanska, norska och danska.

Kan man ha två modersmål?

Familjer kan vara två- eller flerspråkiga på många olika sätt. Båda föräldrarna kan ha ett gemensamt modersmål som är ett annat språk än svenska, t ex somaliska. En förälder kan ha sitt ursprung i ett land där man talar ett språk hemma och ett annat i skolan, t ex kurdiska hemma och turkiska i skolan.

Hur mycket engelska kan jag?

Vill du veta nivån på dina engelskkunskaper innan du anmäler dig till en engelsk språkkurs utomlands? Gör vårt gratistest i engelska online idag. Med detta korta prov kan vi hjälpa dig att utvärdera dina språkkunskaper ur flera perspektiv, allt från grammatik till hörförståelse.

Vilken nivå svenska?

Nivå A1 och A2 motsvarar språkförmåga på grundläggande nivå, B1 och B2 förmåga att använda språket mer självständigt och C1 och C2 en avancerade språkanvändning. Läs mer om den gemensamma europeiska referensramen för bedömning av språkfärdighetsnivåer.

Vad är C1 nivå språk?

Den globala skalan för språkfärdigheter Nivåbeskrivningarna gör det möjligt att jämföra färdigheter i olika språk, oberoende av skolsystem eller examen: A1 och A2: Användare på nybörjarnivå B1 och B2: Självständig språkanvändare. C1 och C2: Avancerad språkanvändare.

Vad motsvarar svenska B?

Svenska 3 eller Svenska B Du uppfyller behörigheten genom komvuxkursen Svenska kurs B eller Svenska som andraspråk kurs B, om kursen är daterad senast . Observera att Svenska kurs 2 inte ger grundläggande behörighet i svenska.

Hur mycket svenska kan jag?

Man bör ha läst svenska minst 1,5 år, men förutsättningarna varierar stort från person till person. Bland annat beroende på hur intensivt man har studerat, språkinlärningsbakgrund, ålder och hur mycket man har använt svenska språket.

Relaterade inlägg: