Hur har vi i Sverige tänkt slutförvara använt kärnbränsle?

Innehållsförteckning

Hur har vi i Sverige tänkt slutförvara använt kärnbränsle?

Hur har vi i Sverige tänkt slutförvara använt kärnbränsle?

SKB har föreslagit att slutförvaret ska byggas i Östhammars kommun, nära kärnkraftverket i Forsmark. Där är det tänkt att det använda bränslet ska förvaras i kapslar cirka 500 meter ner i berggrunden.

Hur tar vi hand om det radioaktiva avfallet som bildas på kort sikt och på lång sikt vilka faror finns det?

Oavsett frågan om kärnkraftens framtid så finns i dag kärnavfall som måste tas om handkort och lång sikt för att skydda människor och miljö. ... Säker transport av det radioaktiva avfallet från kärnkraftverken till våra anläggningar sker med fartyget m/s Sigrid.

Hur påverkas vi av radioaktivt avfall?

Radioaktivt avfall är radioaktivt material, en restprodukt. Vid sitt sönderfall avger det joniserande strålning, som kan vara hälsofarlig. I kärnbränslecykeln kan nyligen använt avfall vara tillräckligt radioaktivt för att orsaka död genom strålsjuka.

Var slutförvaras kärnbränsle?

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bedriver sedan mitten av 1980-talet ett slutförvar för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i en bergförlagd anläggning (SFR) i Forsmark.

Hur förvaras använt kärnbränsle i Sverige?

Använt kärnbränsle måste först förvaras under cirka ett år i bassänger vid kärnkraftverken. Där kyls bränslet ner samtidigt som vattnet skyddar mot strålningen. Efter ett år har aktiviteten sjunkit så pass mycket att bränslet kan transporteras till det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamn.

Kan man återanvända kärnbränsle?

Nästa generation kärnkraft, så kallad generation fyra, innebär att man kommer kunna återanvända det mesta av det avfall som dagens kärnkraft inte klarar av att ta tillvara på.

Relaterade inlägg: