Vad finns det för olika vävnader i kroppen?

Innehållsförteckning

Vad finns det för olika vävnader i kroppen?

Vad finns det för olika vävnader i kroppen?

Det finns flera olika typer av vävnader, till exempel muskelvävnad, benvävnad och fettvävnad. Vävnaderna bildar tillsammans organ, som hjärta och lungor....Kroppens vävnader kan delas in i fyra grupper:

 • epitelvävnad.
 • stödjevävnad.
 • nervvävnad.
 • muskelvävnad.
 • blod.

Vilka celler finns det flest av i kroppen?

Enligt de senaste uppskattningarna består människan av 37 biljoner celler. I det internationella initiativet Human Cell Atlas vill forskare kartlägga varenda celltyp i hela kroppen.

Hur många olika typer av celler finns det i kroppen?

I en flercellig organism som människan, är cellerna specialiserade på olika arbetsuppgifter. Hela kroppen är uppbyggd av 100 000 miljarder celler. Samtidigt finns det ungefär 200 olika sorters celler. I kroppen finns det bland annat hudceller, muskelceller, benceller, blodceller, nervceller och könsceller.

Vad finns det för olika typer av Epitelvävnad?

1. Epitelvävnad

 • Epitelvävnad i huden. Består av flera lager kraftigt epitel, som ger kroppen skydd. ...
 • Annan epitelvävnad. Tarmar och blodkärl. ...
 • Lucker och fibrös bindväv. Lucker (porös) bindväv. ...
 • Ben. Kalciumsalter (t.ex. ...
 • Brosk. Stötdämpande, i ytan mellan ben.
 • Fettvävnad. Framför allt i underhuden. ...
 • Blod, lymfa.

Varför har vi olika vävnadstyper i kroppen?

I människans och andra däggdjurs kroppar finns fem grundläggande typer av vävnad, som bygger upp alla kroppens organ: Epitel – Vävnad som består av lager av celler, som täcker organens ytor. Exempel är hudytan och de cellager som täcker matspjälkningskanalens sidor.

Hur många olika celltyper finns det i kroppen?

Resultatet är en atlas som beskriver vilka gener som är aktiva i människans 400 olika celltyper. De har också kartlagt vilka områden i vårt dna som har till uppgift att aktivera och avaktivera gener.

Relaterade inlägg: