Hur klarar älgar vintern?

Innehållsförteckning

Hur klarar älgar vintern?

Hur klarar älgar vintern?

För att spara energi om vintern sänker älgen både hjärtrytm och kroppstemperatur kraftigt. Det visar en studie där forskare med hjälp av sensorer GPS-halsband mätt älgars fysiologiska variationer över ett helt år. På vintern är det kallt och tillgången på mat är begränsad för älgar som lever på det norra halvklotet.

Vad äter älgar under vintern?

vintern väljer älgen hellre rönn, asp, vide, en och vårtbjörk än tall 4, 11 och 79. Ändå äter den mest tall, på grund av den rikliga tillgången. På vintern då det inte finns löv att äta, betar älgen lövträdens kvistar.

Vad äter älgen huvudsakligen en snörik vinter?

Fråga #13: Vad äter älgen huvudsakligen en snörik vinter?

  • Bärris och ljung.
  • Mossor och lavar (Ditt svar)
  • Löv- och barrträdskvistar.
  • Granbark.

Relaterade inlägg: