Får vigselförrättare viga i annan kommun?

Innehållsförteckning

Får vigselförrättare viga i annan kommun?

Får vigselförrättare viga i annan kommun?

Får en förordnad vigselförrättare viga utomlands? Nej, rätten att viga gäller bara inom Sverige.

Vad är syftet med att Skatteverket ska underrättas om en Förrättad vigsel?

Länsstyrelsen i varje län har förteckningar över borgerliga vigselförrättare. Skälen till varför Skatteverket ska underrättas om en förrättad vigsel är alltså för att en kontroll av vigseln ska kunna göras.

Hur blir man vigselförrättare Skåne?

För att processen ska gå snabbare samlar vi din ansökan, ett särskilt formulär du fyller i om dig som person, samt kommunens yttrande och skickar dem samlat till Länsstyrelsen Skåne. Vill du bli vigselförrättare som är rekommenderad av Svedala kommun bör du alltså i första hand kontakta Svedala kommuns kansli.

Vem kan viga i Sverige?

Både svenska och utländska medborgare kan vigas i Sverige, men först måste paret alltid ansöka om hindersprövning.

Vem kan vara vittne vid borgerlig vigsel?

Vittnen. ... Släkt och familj kan vara vittnen. Vittnena bör dock vara minst 18 år. Paret ansvarar för att vittnen är med under vigseln.

Hur blir man vigselförrättare Malmö?

Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets kommuner. Oftast utser vi vigselförrättare när vi fått in förslag från kommunen.

Hur blir man vigselförrättare Västerås?

Så här jobbar vi. I Västerås stad finns ett tjugotal borgerliga vigselförrättare. De utses av länsstyrelsen och är oftast kommunpolitiker som även har andra uppdrag. När ni kontaktar staden för att boka vigsel kan ni själva välja vilken vigselförrättare ni vill ha.

Relaterade inlägg: