Hur kan vi veta att klorofyll absorberar allt ljus förutom det gröna ljuset?

Innehållsförteckning

Hur kan vi veta att klorofyll absorberar allt ljus förutom det gröna ljuset?

Hur kan vi veta att klorofyll absorberar allt ljus förutom det gröna ljuset?

Vitt ljus, till exempel solljus, består av ljusvågor som har olika mycket energi. Våra ögon uppfattar ljus med olika energi som att det har olika färg. Den gröna färgen hos växternas blad beror på att de innehåller klorofyll som absorberar rött och blått ljus. Det ljus som reflekteras uppfattar vi som grönt.

På vilket sätt är du beroende av fotosyntes?

Det är i bladen det händer! I fotosyntesen omvandlar växterna koldioxid och vatten till olika kolhydrater med hjälp av det gröna klorofyllet. ... I processen bildas syre som även det släpps ut genom bladens klyvöppningar. Vi människor är beroende av det syre som växterna frigör i fotosyntesen.

Relaterade inlägg: