Vad är det för fel på internet?

Innehållsförteckning

Vad är det för fel på internet?

Vad är det för fel på internet?

Om internet fortfarande inte fungerar kan modemet behöva bytas ut. En annan förklaring kan vara att modemet har kopplats in fel i datorn. ... Tror du att felet beror på routern kan du prova att koppla datorn direkt genom nätverkskabeln. Fungerar uppkopplingen då beror felet definitivt på routern.

Hur lång tid tar det att fixa en driftstörning?

Ibland kan det upplevas ta lång tid innan en driftstörning åtgärdats. Detta menar Anna kan bero på flera olika saker och i synnerhet problemets komplexitet. – Först måste vi lokalisera problemet. Sen måste en tekniker vara tillgänglig som kan ta sig till platsen där problemet är.

Vad händer med tele2?

Vi har för närvarande en driftstörning som gör att våra kunder utomlands kan uppleva problem med att ringa, skicka SMS eller surfa från sin mobiltelefon när de befinner sig utanför Sverige. Vi ser väldigt allvarligt på detta och felsökning pågår intensivt tillsammans med underleverantörer.

Vad händer med Telia Internet?

Telia bygger Framtidens nät. Vi investerar i mobil- och fibernäten och stänger ner delar av det gamla kopparnätet. ... Kunder anslutna till dessa gamla delar av kopparnätet behöver därför beställa nya, moderna och framtidssäkra lösningar via Telia eller annan operatör.

Varför fungerar inte tele2?

Kontrollera inställningarna i din mobiltelefon. Kontrollera att det finns täckning om du befinner dig på en ny plats. Kontrollera att vi inte har en pågående driftstörning där du befinner dig. Ominstallera dina inställningar genom att skicka ett tomt sms till nummer 123 och följ sedan instruktionerna du får tillbaka.

Vad har hänt med Comhem?

Com Hem avbrott rapporterade under de senaste 24 timmarna Downdetector rapporterar bara en händelse när antalet problemrapporter markant överstiger den vanliga volymen för det klockslaget. Besök Downdetector Methodology för att ta reda på mer om hur Downdetector samlar in statusinformation och upptäcker problem.

Hur länge får internet vara nere?

Operatören ska se till att näten och tjänsterna uppfyller grundläggande krav på driftsäkerhet. Det finns dock inte någon lag som säger att man alltid ska kunna ringa eller surfa. Det finns inte heller någon lag som säger hur långt ett avbrott får vara.

Har Allente problem?

Kontrollera att det sitter ett Allente-kort i kortläsaren. Kontrollera att programkortet sitter åt rätt håll. Gör boxen strömlös och ta ut programkortet. Återanslut strömmen och låt boxen starta upp utan kortet i.

Har Tele2 fortfarande problem?

Kontakta kundservice på telefon 90 222 om problem kvarstår. Tänk på att du behöver sitta vid din dator när du kontaktar kundservice.

Har Com Hem gått ihop med Tele2?

Du kommer även få bättre service och ett större utbud av produkter, tjänster och underhållning – nu från en och samma leverantör. Alla som idag är kunder hos Com Hem blir istället kunder hos Tele2. ... Com Hem försvinner som varumärke, men namnet finns kvar på en av våra mest populära tjänster - Comhem Play.

Relaterade inlägg: