Vad får man Vårtor av?

Innehållsförteckning

Vad får man Vårtor av?

Vad får man Vårtor av?

De orsakas av virus och finns oftast på händer eller fötter. Vårtor försvinner oftast av sig själv, men ibland behöver de behandlas. Vårtor kan till exempel smitta genom hudkontakt. De kan också smitta via våta golv i duschar eller omklädningsrum.

Hur använder man VårtFri Freeze?

Behandla: Tryck genast spetsen stadigt mot vårtan. 15 sekunder på händer, fingrar och armar. 40 sekunder på fötter. Sätt på korken och förvara i kylskåp....N2O i flytande form.

  1. Aktivera: Vrid den vita delen i pilens riktning tills den inte går att vrida mer. ...
  2. Ladda: Tryck den vita delen nedåt i exakt 2 sekunder.

Relaterade inlägg: