Vad gör älgen på natten?

Innehållsförteckning

Vad gör älgen på natten?

Vad gör älgen på natten?

Svar: Älgar sover som de flesta andra däggdjur, nämligen i liggande läge. I och med att den är en idisslare så behöver den sova på magen för att kunna rapa.

Hur lever älgar?

Till skillnad från de flesta hjortdjuren så lever älgar till största delen ensamma. De är dagaktiva och förflyttar sig stora sträckor per dygn. Älgar är oftast sävliga och rör sig långsamt men kan vid fara förflytta sig mycket snabbt och också uppvisa aggressivitet.

Hur länge diar en älgkalv?

Ungar: Oftast en eller två kalvar, ibland tre. Kalven väger 8-15 kg vid födseln och ökar 1,5 kg per dygn första tiden. Den rödbruna födelsepälsen ömsas efter ca 2,5 månader. Kalven diar i 7-8 månader och följer kon i upp till ett år.

När är älgen brunstig?

Brunst. Brunsten äger rum i slutet av september till en bit in i oktober. Den börjar tidigare i söder än i norr. Tjurarnas brunstbeteende inleds med fejningen av deras horn.

Hur länge går älgkalven med kon?

Älgen brunstar i slutet av september och kon föder vanligtvis 1-2 kalvar i maj-juni som stannar med kon i ungefär ett år.

Relaterade inlägg: