Vad är en vanföreställning?

Innehållsförteckning

Vad är en vanföreställning?

Vad är en vanföreställning?

Vanföreställningssyndrom räknas till de psykotiska störningarna, vilket innebär att personerna som drabbas har en förvrängd verklighetsuppfattning. Det viktigaste diagnostiska symtomet är att personen ifråga ska ha en eller flera icke-bisarra vanföreställningar.

Vad orsakar vanföreställningar?

Vanföreställningen är ofta livslång, det vill säga, personen har samma vanföreställning så länge som personen är sjuk. Vanföreställningssyndrom kan också ha organiska orsaker, till exempel vid epilepsi, endokrina sjukdomar, hjärnsjukdom, neurodegeneration med mera.

Vad är en psykos?

En psykos innebär att du upplever verkligheten förändrad och annorlunda, och har svårt att skilja på fantasi och verklighet. Du kan till exempel höra röster eller känna dig förföljd, fast ingen annan uppfattar det så. Det är viktigt att du får behandling tidigt om du har fått en psykos.

Vad menas med vanföreställningar vid psykoser?

Vanföreställningar är inre föreställningar som bygger på en förvrängd verklighetsuppfattning. Man kan känna sig förföljd av husets grannar som när som helst ska flytta in för att ta över lägenheten. Den drabbade är övertygad om att föreställningarna är äkta och låter sig sällan påverkas av rationella argument.

Vad innebär det att vara paranoid?

Personlighetssyndrom paranoid form innebär att en person är ovanligt misstänksam mot andra människor. Misstankarna kan handla om att andra människor luras, utnyttjar eller skadar honom eller henne. Man är ofta upptagen med orättvisa tvivel på andras lojalitet eller trovärdighet.

Hur blir man av med vanföreställningar?

Behandling. Hur vanföreställningar behandlas beror likaså på den drabbades grundsjukdom. Schizofreni behandlas till exempel med läkemedel, mot psykos, neuroleptika och alkoholdelirium med lugnande medel och sömnmedel. Vanföreställningar som inte innebär något obehag för den drabbade behandlas vanligtvis inte.

Kan en psykos gå över?

En kortvarig psykos går över av sig själv relativt snabbt och återkommer oftast inte. Den präglas vanligen av förvirring eller paranoida symtom som en känsla av att vara förföljd samt upplevelse av intensiv ångest. Halluci nationer kan förekomma. Psykosen kan vara utlöst av stress.

Vad gör man om någon får en psykos?

Kontakta en vårdcentral eller psykiatrisk mottagning om du misstänker att din närstående håller på att eller har en psykos. Du kan också kontakta en psykiatrisk mottagning direkt. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Hur länge kan man ha en psykos?

En psykos kan komma plötsligt. Den kan också komma smygandes och utvecklas under en längre tid. En psykos kan pågå under någon vecka, några månader eller till och med år. Om du har haft en psykos är det inte säkert att du kommer få någon mer men de kan ibland komma tillbaka upprepade gånger.

Relaterade inlägg: