Vad innebär det att ha en autoimmun sjukdom?

Innehållsförteckning

Vad innebär det att ha en autoimmun sjukdom?

Vad innebär det att ha en autoimmun sjukdom?

Vid en rad sjukdomar är kroppen sin egen fiende – det egna immunsystemet går till attack mot egen vävnad.

Vilka autoimmuna sjukdomar hör ihop?

Till autoimmuna sjukdomar hör celiaki, Alopecia areata, Guillain-Barrés syndrom, myasthenia gravis, multipel skleros, reumatoid artrit, Typ 1-diabetes, giftstruma, systemisk lupus erythematosus, vitiligo, hypotyreos, hypertyreos, primär ovariell insufficiens och flera andra.

Vilka sjukdomar kommer i skov?

SLE står för Systematisk Lupus Erythematosis och är en kronisk autoimmun sjukdom som orsakar inflammation i många av koppens olika organ. Autoimmun betyder att immunförsvaret angriper den egna kroppen. SLE kan ibland vara nästan symtomfri och ibland göra dig väldigt sjuk. Det kallas att sjukdomen kommer och går i skov.

Hur testar man autoimmun sjukdom?

Följande tester kan hjälpa dig att ta reda på mer om ditt immunsystem och eventuella inflammationstillstånd i kroppen: Vita blodkroppar (LPK) – Våra vita blodkroppar, eller leukocyter som de också kallas, används för att ta reda på om ditt immunförsvar arbetar med några inflammationsprocesser inuti kroppen.

Vad är inflammatoriska sjukdomar?

Inflammatoriska sjukdomar är som regel en konsekvens av en missriktad och oändamålsenlig aktivering av den inflammatoriska processen och kan drabba alla organ i kroppen, men kan också vara ett uttryck för en bristande aktivering med bl a ökad infektionskänslighet som konsekvens.

Hur påverkar kosten immunförsvaret?

Hälsosamma matvanor bidrar till att förebygga sjukdom generellt och är en förutsättning för ett starkt immunförsvar. Ohälsosamma matvanor och ett för lågt intag av näring påverkar immunförsvaret negativt och ökar generellt risken för infektioner.

Relaterade inlägg: