Hur är Högsta förvaltningsdomstolen sammansatt?

Innehållsförteckning

Hur är Högsta förvaltningsdomstolen sammansatt?

Hur är Högsta förvaltningsdomstolen sammansatt?

Regeringen förordnar ett av justitieråden att vara Högsta domstolens ordförande. Högsta domstolen skall vara delad i två eller flera avdelningar. Avdelningarna är lika behöriga att ta upp mål som Högsta domstolen handlägger. Högsta domstolens ordförande är även ordförande på en avdelning.

Hur utses domarna i Högsta domstolen?

Ledamöter och ersättare som representerar allmänheten väljs av riksdagen. Övriga ledamöter och ersättare förordnas av regeringen. Ledamöter och ersättare som ska vara, eller ha varit, ordinarie domare förordnas på förslag av de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Relaterade inlägg: