När ska man ge Alvedon till barn med feber?

Innehållsförteckning

När ska man ge Alvedon till barn med feber?

När ska man ge Alvedon till barn med feber?

Paracetamol kan ges till barn från tre månader och ibuprofen från sex månaders ålder. Är barnet under 6 månader rekommenderar vi dock läkarkontakt innan man ger febernedsättande. Ge inte paracetamol eller ibuprofen längre än två respektive tre dygn utan att prata med en läkare.

Hur länge kan ett barn ha feber?

Man säger att ett barn som har över 38 grader temperatur i vila har feber. I samband med virusorsakade luftvägsinfektioner brukar febern hålla i sig 3-6 dygn, men febern kan också pågå längre. I samband med några virusinfektioner kan febern hålla i sig en vecka.

Varför får barn feber på kvällen?

Feber är ofta ett av flera symptom i samband med infektioner och olika sjukdomar, men barn kan ha en förhöjd kroppstemperatur utan att vara sjuka. Temperaturen brukar till exempel vara högre på kvällen än tidigt på morgonen. Barnets vikt, ålder, årstid och klimat påverkar också.

Hur mycket är feber hos barn?

Om allmänna åtgärder när barn får feber, om behandling när barnet är under och över sex månader och när barnet ska till läkare. Feber är en del av kroppens försvar mot infektioner. Barn får lätt feber framför allt vid virusinfektioner. Feber definieras som kroppstemperatur ≥ 38,0 °C (1).

När ska man ta tempen?

Det bästa tillfället är att mäta kroppstemperaturen är på morgonen innan du stiger upp - eller efter att du har vilat minst 30 minuter. De flesta vuxna mäter kroppstemperaturen med hjälp av en febertermometer i munnen, under tungan. Men det går även att ta tempen i ändtarmen, armhålan, pannan eller örat.

Hur länge kan barn ha feber innan man söker vård?

Är det mellan 3 och 6 månader gammalt ska du söka vård om febern går över 39 grader. När febern går över 40 grader, till 41 grader, behöver du söka hjälp oavsett ålder hos ditt barn. Om ditt barn har feber i tre dagar till fem dagar utan att den går ner är det viktigt att du är extra uppmärksam.

Varför kan man få feber?

  • Vid könssjukdomar och blindtarmsinflammation kan man förutom feber också ha ont i magen. Andra orsaker till feber. Förutom bakterier och virus finns det även andra orsaker till att man kan få feber. Inflammationssjukdomar som reumatism kan utöver ledbesvär ge feber, särskilt om man är äldre.

Vilka orsaker kan man få feber?

  • Andra orsaker till feber. Förutom bakterier och virus finns det även andra orsaker till att man kan få feber. Inflammationssjukdomar som reumatism kan utöver ledbesvär ge feber, särskilt om man är äldre. Man kan också få feber vid vissa matförgiftningar. En del läkemedel kan också ibland ge feber.

Vad är feber hos vuxna?

  • Generellt kan man säga att temperaturer över omkring 38 grader hos vuxna är feber. Det viktigaste är egentligen inte temperaturen i sig, utan det är hur man mår för övrigt som avgör om man är sjuk. Särskilt äldre människor kan ha allvarliga infektioner utan att reagera med ökad kroppstemperatur.

Relaterade inlägg: